NanoGuard

Dla naszych klientów przygotowaliśmy rewolucyjne rozwiązanie kompletną ochronę biologiczną w wentylacji powłokę nanoguard – od firmy BTN ma ona właściwości :
 1. wirusobójcze i bakteriobójcze oraz przeciwpatogenowe,
 2. degradujące pleśnie i grzyby,
 3. pochłaniające i degradujące LZO (zapachy, alergeny)

W unikatowej powłoce zastosowaliśmy między innymi

 • CNT – Carbon Nano Tubes,
 • CNP – Carbon Nano Plates, (naturalny grafen)
 • Au nano złoto metaliczne, koloidalne nie jonowe,
 • Pl nano platyna metaliczna, koloidalna nie jonowa,
 • Cu nanomiedź metaliczna, koloidalna nie jonowa,
 • Natural Grafen,
 • Tio2 – nano w dowolnej kombinacji 2 wersji produkcyjnych
 • reagujących w różny sposób na różne rodzaje światła,
 • ZnO – nano w dowolnej kombinacji 2 wersji produkcyjnych.
 • Ag+ nanosrebro jonowe dodatnie,
 • Ag- nanosrebro jonowe ujemne,
 • Ag nanosrebro metaliczne, koloidalne nie jonowe (wersji różnych 10),

Zaawansowana technologicznie powłoka nanoGuard, która przez 24 godziny na dobę wykazuje silne działanie antybakteryjne, antywirusowe, przeciwgrzybicze, przeciw pleśniowe i antyalergiczne. Liczne badania laboratoryjne wykazały, że mająca kontakt z dowolnym związkiem organicznym powłoka pozostaje biologicznie czystą, gdyż skutecznie rozkłada wszystkie chorobotwórcze drobnoustroje, czyniąc je nieszkodliwymi dla zdrowia.

AKTYWNA POWIERZCHNIA

Aktywny zadruk może pokrywać całą powierzchnię produktu, dzięki czemu ‘wyłapuje’ wszystkie osiadające na nim chorobotwórcze patogeny np.w przypadku maseczek, fartuchów  oraz wykazuje szerokie działanie neutralizujące zapachy i plamy np. w odzieży sportowej, ubraniach roboczychobrusach.

WIĄZANIE UNIERUCHOMIANIE

Użyte do zadruku nanopłytki (NNP) i nanorurki (NNT) stanowią doskonały nośnik dla składników aktywnych, skutecznie pochłaniają wszelkie drobnoustroje oraz zanieczyszczenia unieruchamiając je i uniemożliwiając przeniesienie na dłonie lub inne powierzchnie.

STOP NAMNAŻANIU

Doskonale łączące się z  naturalnymi nanorurkami metaliczne niejonowe koloidalne nanosrebro zapobiega namnażaniu znajdujących się na powłoce Hello Nano wirusów, bakterii, pleśni, grzybów, alergenów i pozostałych związków organicznych, dzięki czemu materiał nie wymaga prania po każdym użyciu.

SZYBKIE UNIESZKODLIWIANIE

Dodatkowo nano tlenki aktywnie uszkadzają struktury białkowe znajdujących się na powierzchni powłoki bakterii, wirusów oraz struktury pleśni, chorobotwórczych grzybów i innych patogenów, sprawiając, że przestają one być groźne dla ludzkiego zdrowia.

DEGRADACJA

Dla jeszcze większej skuteczności do gry wchodzi aktywność foto katalityczna. Podczas ekspozycji na dowolny rodzaj światła nano powłoka wytwarza aktywny tlen, który efektywnie dezaktywuje i degraduje wszelkie pozostałości mikrobiologiczne, które powstały w wyniku działania powłoki na poprzednich etapach.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań nanotechnologicznych uzyskany efekt fotokatalizy działa również w ciemności.

NEUTRALIZACJA CAŁO POWIERZCHNIOWA

Stymulatorem finalnym a także cało kompleksowym dezaktywowania wirusów, bakterii oraz pleśni i grzybów na materiałach użytych do produkcji maseczek jest tzw. „napawanie” tkaniny/dzianiny na etapie ich produkcji wbudowując w struktury włókien nano cząstki powodujące bezpośrednie unicestwianie wszystkich mikroorganizmów osadzających się na włóknach użytego materiału.

Link do skuteczności https://youtu.be/mIhtl656WZg