W zależności od średnicy okrągłe nawiewniki i kanały tekstylne montujemy na jednej, dwóch bądź 3 linkach :

Montaż za pomocą jednej linki

Montaż za pomocą dwóch linek

Montaż za pomocą trzech linek

Do montażu tekstylnego kanału wentylacyjnego stosuje się poziomą stalową linkę w zależności od potrzeby ocynkowaną ( oc ), nierdzenną (A2) lub kwasoodporną (A4) . Powinna ona zostać umieszczona w odległości 10 cm powyżej górnej krawędzi nawiewnego kanału tekstylnego i naciągnięta przy użyciu śruby rzymskiej (dostarczonej wraz z materiałami montażowymi). Przy rozwieszaniu linek dłuższych niż 15 m.b. zaleca się zastosowanie podwieszenia pionowego.

Wykonanie takiego podwieszenia polega na zamocowaniu jednego końca (zakończonego pętlą) na haku umieszczonym w suficie oraz zaczepieniu drugiego końca (z uchwytem kabłąkowym) na poziomej stalowej lince zawieszeniowej. Zawiesia pionowe należy umieszczać w odległości ok. 10–15 m. Ich długość powinna zostać dobrana tak, aby nawiewny kanał tekstylny wraz z linką zawieszeniową znajdował się na całej swojej długości w pozycji poziomej. W następnej kolejności należy przymocować do poziomej linki zawieszeniowej nawiewny kanał tekstylny za pomocą plastikowych zaczepów. Część wlotową kanału tekstylnego wsuwa się na stalowy króciec przyłączeniowy wentylatora lub kanału nawiewnego ocynkowanego, następnie mocuje się ją przy użyciu opaski metalowej dostarczonej wraz z materiałem montażowym.

Okrągłe kanały tekstylne o dużych średnicach (≥ 40 cm) wymagają zawieszenia podwójnego (na dwóch stalowych linkach zawieszeniowych). Standardowe usytuowanie linek to 4 cm (w pionie) powyżej górnej krawędzi kanału i po 2–3 cm (w poziomie) w lewo i prawo od bocznych krawędzi kanału tekstylnego